Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Polityka prywatności

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych należących do użytkowników korzystających ze sklepu internetowego www.hidalgo.pl.

2. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Piotr Ząbczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HIDALGO Piotr Ząbczyk, z siedzibą w Krakowie przy ul.Łagiewnickiej 33a,30-417, zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 678-283-61-11, REGON: 120234529.

II GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

2. Użytkownicy (osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną), zamierzający w celu zawarcia umowy ze sprzedawcą założyć konto na stronie internetowej www.hidalgo.pl, są proszeni o podanie następujących danych:

-  imię,

-  nazwisko,

-  adres e-mail,

-  adres pocztowy,

-  miasto,

-  kod pocztowy,

-  kraj,

-  telefon.

3. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.

4. Administrator pozyskuje i przetwarza w celach technicznych oraz statystycznych informacje o numerze (w tym numerze IP) i rodzaju urządzenia końcowego, z którego użytkownik uzyskuje połączenie z serwisem internetowym www.hidalgo.pl.

5. Sklep internetowy www.hidalgo.pl wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

III PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

-  rejestracji i logowania do konta,

-  sprzedaży towarów,

-  wystawienia rachunku / faktury,

-  rozpatrywania reklamacji.

4. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. W innych przypadkach ujawnienie danych osobowych wymaga zgody użytkownika.

5. Użytkownik ma prawo do wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia w całości lub w określonej części. W celu realizacji tych uprawnień użytkownik może skontaktować się z administratorem wysyłając wiadomość e-mail na adres elektroniczny: biuro@hidalgo.pl

IV. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. W celu zabezpieczenia danych osobowych administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczno-organizacyjne.

Witryna stworzona na platformie